M E N U C L O S E

お知らせ

各教室

体操教室2月7日

【体操教室】【各教室】

お茶教室1月23日

【お茶教室】【各教室】

今日のお花は、菜の花・ハンノキです。

 

絵画教室1月19日

【各教室】【絵画教室】

お茶教室1月16日

【お茶教室】【各教室】

今日のお花は、すいせんとせんりょう。お菓子は、きなこねじりです。

 

絵画教室1月12日

【各教室】【園の様子】【絵画教室】