M E N U C L O S E

お知らせ

体操教室

体操教室11月14日

【体操教室】【各教室】【園の様子】

プール遊び♪

【体操教室】【各教室】【園の様子】

  

体操教室2月7日

【体操教室】【各教室】

体操教室11月29日

【体操教室】【各教室】

体操教室11月15日

【体操教室】【各教室】

それぞれの年齢に応じた、縄跳びの活動をしました。